Vatten i framtiden   

Traditionella avhärdare använder el och är inte särskilt miljövänliga. De flesta avhärdare behöver backspolas flera gånger i veckan, vilket innebär att tusentals liter rent vatten tillsammans med salt spolas direkt i avloppet varje år. NoCalc är ett miljövänligt alternativ till detta. Minimalt underhåll, inget avlopp, ingen el, ingen backspolning, men skyddar husets rörsystem från korrosion och kalkpåbyggnad. Allt som krävs är att byta ett filter efter ca. 35-40.000 liter eller efter 1 år. NoCalc är 100% godkänd för dricksvatten och bevarar de viktiga mineralerna vårt goda dricksvatten har och som vår kropp behöver.

 

NoCalc hjälper barn till en bättre framtid    

Rent dricksvatten tas för givet här i norra Europa. Men i många länder är rent dricksvatten en stor bristvara. Detta kan orsaka allvarliga skador och få förödande konsekvenser för människor, särskilt barn lider svårt på grund av brist på dricksvatten.

NoCalc har sedan 2010 gett ekonomiskt stöd till UNICEF. Med ett årligt bidraget är NoCalc med och utvecklar ett projekt som syftar till att tillhandahålla rent dricksvatten till barn och ge dem bättre hälsa.