Hårt vatten

Vatten innehållande kalcium och magnesium hjälper till att göra vattnet hårt. Ju mer kalcium och magnesium i vattnet desto hårdare är vattnet. Det hårda vattnet kan resultera i kalkpåbyggnad och skadar slutligen husets installationer.

Höga halter av kalcium i vattnet kan orsaka eller förvärra hudirritation.

Fördelarna med kalcium med NoCalc

Kalcium och magnesium är mineraler som kroppen behöver för att bibehålla en optimal hälsa. Kalcium- och magnesiumintaget kommer bland annat från dricksvatten och därför är det viktigt att du inte tar bort dessa mineraler från ditt dricksvatten.

De senaste åren har Sverige haft ett stort fokus på avhärdare med salt, som kan ta bort både magnesium och kalcium från dricksvattnet. Detta kan påverka kroppens hälsotillstånd, eftersom det är viktiga mineraler som tas bort. NoCalc ändrar inte strukturen i vattnet utan kapslar helt enkelt bara in kalcium och magnesium. Mineraler kommer att upplösas och absorberas i kroppen på vanligt sätt, så snart som vattnet förbrukas. Med NoCalc väljer Du en miljövänlig produkt som inte kräver avlopp, elektriktrisitet eller slöseri med vatten för rengöring.