FAQs 

Vanliga frågor

Vad händer med kalciumet i vattnet?
NoCalc filtrerar varken kalcium eller magnesiummineraler från vattnet. Med hjälp av fosfat inkapslar NoCalc kalcium så att det inte kan sätta sig som kalkavlagringar i rörsystemet, på värmare eller andra installationer.

Det betyder att kalcium- och magnesiummineralerna fortfarande är i vattnet när du dricker det, vilket är bra för dig och din kropp.

Vilka är fördelarna med NoCalc kontra andra produkter för kalkbekämpning?
Några av fördelarna med NoCalc är:

  • Lätt att installera
  • Kräver inte mycket utrymme
  • Använder inte extra vatten eftersom det inte behöver backspolas / rengöras
  • Ingen el eller avlopp krävs
  • Kräver minimalt underhåll
  • Är mycket miljövänlig

 

Var kan jag köpa NoCalc?
Du kan köpa NoCalc via vår webshop eller hos din lokala VVS-installatör.
Hur vet jag när filterelementet behöver bytas?
Du kan se innehållet genom det transparenta filterhuset. Om du har en NoCalc med elektroniskt varningssystem (vi rekommenderar alltid att du monterar detta), hörs ett pip och ett litet blinkande ljus.

 

Jag har använt 40 000 liter vatten, men det finns fortfarande kvar pulver i filterelementet?
Efter ca 40 000 liter vatten kommer ämnet som inkapslar kalcium att vara uttömt. Ämnet som används mot korrosion och som är som en slags film i ditt rörsystem, kan eventuellt vara längre tid. För att bibehålla den bästa effekten rekommenderar vi alltid att byta filterelement efter högst 40 000 liter eller efter 1 års förbrukning (om du använder mindre än 40 000 liter)
Fungerar Nocalc även om det finns en varmvattentank eller värmeväxlare?
Ja, NoCalc arbetar även mot kalkpåbyggnad trots att temperaturen når 65 ° C. Om NoCalc har installerats före värmekällan är vattnet redan behandlat före uppvärmning. Vid temperaturer över 100 ° C minskar effekten då vattnet blir ånga och kalcium kommer att synas igen. Det kan emellertid lätt avlägsnas eftersom det behandlats/inkapslats med doseringen från NoCalc.
Vad gör NoCalc med vattnet?
Med hjälp av den patenterade doseringsenheten NoCalc inkapslas kalcium i vattnet.

Detta innebär att kalcium och magnesium inte kan ansamlas och bilda kalkpåbyggnad.

Pulvret som doseras är av livsmedelskvalitet och uppfyller WHO & FAOs krav på mängden fosfat i vattnet.

 

Kan jag använda NoCalc för hela huset?
Ja, NoCalc kan användas för ett hushåll. Vi rekommenderar dock alltid att du rengör filterhuvudet och filterhuset varje gång filterelementet byts ut.
Är det svårt att installera en NoCalc-enhet?
Nej, NoCalc är ganska lätt att installera. Den kan installeras med alla typer av material och kräver inte mycket utrymme. Vi hänvisar alltid till en VVS-installatör.
Hur ofta ska jag byta ut filterelementet?
Ett filterelement har en livstid på 35-40.000 liter vatten eller max. 1 år i filterhuset.
Kommer det nya filterelementet att fungera omedelbart?
Ja, det nya filterelementet börjar omedelbart behandla vattnet. Det kan finnas viss luft i systemet/kranarna, eftersom rörsystemet har tömts och behöver bara fyllas på. Det är helt normalt.
Hur ofta ska jag rengöra förfiltret XL PLUS?
Det beror på kvaliteten på ditt vatten, men vi rekommenderar alltid att du rengör förfiltret XL PLUS när du byter filterelement och vattnet är fortfarande är avstängt. Annars är det en bra idé att rengöra 2-4 gånger om året.

Tips: Om du har ett extra förfilter XL PLUS-element kan du enkelt byta de 2 filtren. Det smutsiga elementet rengörs enkelt genom att sätta det i diskmaskinen.

Är det korrekt att NoCalc erbjuder en livstidsgaranti på produkten?
Ja, vi har en livstidsgaranti på alla våra produkter om produkten är registrerad här

Garantin omfattar reservdelar till produkten (förutom filterelement, elektroniskt varningssystem och batteri)

Vi skickar eventuella reservdelar utan fraktkostnad.

NoCalc förbehåller sig rätten att eventuellt begära att köparen returnera skadade delar på köparens bekostnad.

Vad är skillnaden mellan CombiCompact och Förfilter XL PLUS?
CombiCompact är endast doseringsenheten. Den tar inte mycket utrymme och kan installeras på de flesta ställen och bäst direkt efter vattenmätaren, så att hela husets system drar nytta av NoCalc.

Förfilteret XL PLUS har ett stort förfilter som kan samla sand och andra föroreningar i vattnet.

Dessa installeras vanligtvis efter vattenmätaren i områden där större mängder sand och föroreningar kan uppstå som inte filtreras bort från inkommande vatten (t.ex. med egen brunn)

Vad är polyfosfat?
Polyfosfat är en livsmedelsprodukt och godkänd av WHO och FAO. Det används bl.a. i vissa mejeriprodukter, kött, viner och andra livsmedel. Den är 100% säker och lämplig för behandling av (dricks) vatten.
Vad händer när vattnet torkar in?
Då kommer kalcium igen att vara tillgängligt. Kalcium kommer att synas på ytan, men det kommer inte att sitta fast. Det innebär att du med en trasa lätt kan torka bort dessa beläggningar eftersom de har behandlats med NoCalc.

På så sätt sparar du mycket tid på rengöring och rengöringsprodukter.

Om du har andra frågor

Använd kontaktformuläret eller skriv till oss på nocalcsverige@gmail.com